Rehabilitacja po udarze mózgu

O sukcesie w minimalizowaniu skutków udaru mózgu decydują dwa elementy. Pierwszym z nich jest szybka interwencja lekarza, najlepiej do 2 godzin. Drugim elementem jest rehabilitacja podjęta już w drugiej dobie.

Na czym polega rehabilitacja po udarze mózgu?

W wyniku udaru mózgu obumiera bardzo duża ilość komórek, które nie mają zdolności do odbudowy. W wyniku tego dochodzi do uszkodzenia niektórych czynności organizmu, przede wszystkim:

• ruchomości kończyn,
• mowy,
• pamięci,
• koordynacji ruchowej,
• zachowania równowagi.

Mózg jest organem niezwykle plastycznym, dlatego odpowiednie stymulowanie powoduje, że funkcję obumarłych komórek przejmuje inna część mózgu.

Zadaniem rehabilitacji jest po udarze jest przywrócenie jak największej ilości funkcji. Jest to rozłożone w czasie, ale niektórzy pacjenci mają szanse na powrót do pełnej sprawności.

Szkolenia z zakresu rehabilitacji poudarowej

Rehabilitacja neurologiczna wymaga bardzo dokładnego dostosowania ćwiczeń, ich intensywności oraz przyrządów do etapu choroby i postępów pacjenta. Nowoczesne aparaty pozwalają nie tylko na stymulację mięśni, ale także na monitorowanie w czasie rzeczywistym reakcji pacjenta.

Osiągnięć w rehabilitacji po udarze jest znacznie więcej. Możliwość zapoznania się z nimi dają szkolenia dedykowane tym zagadnieniom – www.movuto.pl/neurologia. Kursanci dodatkowo mają możliwość zapoznania się rodzajami ćwiczeń i techniką wykonywania oraz możliwością wykorzystania w konkretnych przypadkach.